Dålig kylning

Vi byter paket i alla typer av kylare i mässing och koppar. Veteranbilar, lastbilar, bussar, traktorer, tröskor m.m.

Det finns även paket till många kylare i aluminium och plast.

Kokar
Igensatt kylare
Korrosion
Kylningen räcker inte till (ex trimmat), om det finns plats kan vi byta till ett effektivare paket. Fler rörrader (grövre paket), tätare mellan lamellerna,  och effektivare kylning.